+
سنگدل مهربان بااحتیاط شجاع سختگیر و ...
دست نوشته ها

سنگدل مهربان بااحتیاط شجاع سختگیر و ...

با این مشکلاتی که این چند روزه داشتم می زد که وبسایت را دوباره پاک کنم اما نه! این بار دیگه فرق داره! این بار دیگه آآره! من مسیر خودم رو شناختم اما مشکل توی استارت و شروع پیوسته بود که الان دیگه میخوام تصمیم قطعیم رو بگیرم! دیگه الان باید یه خونی تکونی بدیم!...
+
شروع سفر به سمت آرمان ها؛ خداوندا در این مسیر مراقب من باش
دست نوشته ها

شروع سفر به سمت آرمان ها؛ خداوندا در این مسیر مراقب من باش

باید راهی شد. اگر میخواهی افکارت به واقعیت تبدیل شوند باید راهی شوی. راهی مسیر بی انتهای اهدافت. باید رها شوی از چیزهایی که نمی گذارند به آنها برسی. باید دلت را سخت کنی. اما موفقیت همین است......
+
تو میتوانی. مهم نیست که کجا و کی هستی!
دست نوشته ها

تو میتوانی. مهم نیست که کجا و کی هستی!

چندین بار وبلاگ و وبسایت ساختم تا بتونم با جهان بیرون در ارتباط باشم اما خب بعد از مدتی پاکشون میکردم و با خودم میگفتیم خوب نیست.اصلا این کار خوب نیست. آخه کی میاد و چیزهایی را که میخواد به زبون میاره؟ آره بعضی ها این کار را میکنند. دیوانه ها! ​خیلی اوقات...
بالا